• Windy
  • Windy osobowe
   • Schindler 1000

    Winda Schindler 1000 to wysoka funkcjonalność i prostota rozwiązań. Ten ekonomiczny dźwig pozwoli bezpiecznie, niezawodnie przewozić mieszkańców niskich oraz średnich budynków mieszkalnych.

   • Schindler 3000

    Schindler 3000 jest wszechstronną windą przeznaczoną do wielu typów budynków. Cechuje się wyjątkową elastycznością w zakresie wymiarów kabiny, drzwi oraz szybu.

   • Schindler 5000

    Schindler 5000 wykorzystuje nasze najnowocześniejsze technologie, zapewniając obsługę większej liczby pasażerów w jeszcze krótszym czasie, zachowując jednocześnie wysoki poziom komfortu.

   • Schindler 5500

    Windy Schindler 5500 idealnie sprawdzają się w otoczeniu o wzmożonym natężeniu ruchu, łatwo można je też instalować w grupach.

   • Schindler 7000

    Schindler 7000 – nasza winda osobowa o dużej wysokości podnoszenia, która spełnia z nawiązką rygorystyczne specyfikacje dla wysokich budynków.

  • Windy towarowe i inne
   • Schindler 2400

    Jeżeli masz duże wymagania transportowe wewnątrz budynku, wielkość windy ma znaczenie.

   • Schindler 2500

    Cicha i komfortowa podróż windą doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie przewozi się chorych bądź niepełnosprawnych pasażerów.

   • Schindler 2600

    Potrzebujesz windy do szybkiego i niezawodnego przewożenia dużych ciężarów? Schindler 2600 jest w stanie spełnić te wymagania.

  • Wymiana i dobudowa wind
   • Przegląd

    W Schindler oprócz wymiany urządzenia na nowe możliwa jest także dobudowa szybu w budynkach bez windy, poprawa dostępności poprzez dodanie dodatkowych przystanków czy modernizacja częściowa.

   • Dlaczego warto inwestować w wymianę i dobudowę wind?

    Wymiana i dobudowa wind się opłaca. Istnieje wiele powodów, aby poprawić dostępność nieruchomości dzięki sprawnej komunikacji.

   • Wymiana windy i przebudowa szybu

    Możliwa jest nie tylko sama wymiana windy, ale także poszerzenie zakresu jej pracy. To dodania przystanku wykorzystywane jest pomieszczenie zsypu lub miejsce dawnej maszynowni.

   • Dobudowa szybu

    W budynkach bez windy możliwe jest dobudowanie szybu wewnętrznego lub zewnętrznego.

   • Dostępność Plus

    Odpowiedzią na wzrastający problem ograniczonej mobilności jest rządowy program "Dostępność Plus". W Schindler posiadamy doświadczenie w tym programie i wspieramy naszych klientów na każdym etapie.

   • Schindler 3000 Plus

    Schindler 3000 Plus to dźwig przeznaczony do modernizacji. Jest elastyczny pod każdym względem, tak by idealnie dopasować się do Twojego budynku, znacznie zwiększając jego funkcjonalność oraz wartość.

   • Schindler 6500

    Schindler 6500 charakteryzuje się najnowszymi rozwiązań w zakresie napędu i zarządzania ruchem, deklasuje starsze windy pod względem prędkości jazdy, poziomu hałasu czy komfortu podróżowania.

  • Modernizacja
   • Przegląd

    Zapoznaj się z naszymi kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie modernizacji wind, zaprojektowanymi w celu zwiększenia wydajności i estetyki windy.

   • Schindler ReStore

    Modernizacja w ramach Schindler ReStore obejmuje wymianę sterownika, falownika, panelu dyspozycji i kaset wezwań.

   • Schindler ReNew

    Modernizacja w ramach Schindler ReNew obejmuje nowy falownik, sterownik, wciągarkę, panel dyspozycji oraz piętrowskazywacze.

  • Zarządzania tranzytem
   • System Schindler PORT

    Schindler PORT zapewnia pasażerom jak najkrótszy czas dojazdu na piętra docelowe przy zachowaniu najwyższego poziomu komfortu.

   • myPORT

    myPORT pozwala użytkownikom wyjątkowo płynnie, bezpiecznie i wygodnie uzyskać dostęp do budynku i przemieszczać się po nim.

   • Analiza ruchu w budynkach

    Najbardziej skuteczne symulacje ruchu w projektowanych budynkach.

  • Pakiety
   • Łatwy dostęp

    Dostępność oznacza brak ograniczeń w korzystaniu z budynków i urządzeń, niezależnie od tego, czy jesteśmy w pełni sprawni. Nasze windy wyposażone w pakiet "Łatwy dostęp" umożliwiają bycie mobilnym wszystkim pasażerom.

   • Obiekty mieszkaniowe

    Nasz pakiet "Obiekty mieszkaniowe" pomoże właśnie w takim odbieraniu przestrzeni wspólnych w budynku. Poczucie bezpieczeństwa i pozytywne wrażenia estetyczne – proste sprawy, które robią dużą różnicę.

   • Odporny na uszkodzenia

    W parze ze szwajcarską technologią i precyzją oferujemy dodatkowe opcje, zebrane dla Twojej wygody w jeden pakiet, umożliwiające ochronę Twojej windy przed przypadkowymi uszkodzeniami i wandalizmem.

   • Obiekty biurowe

    Intensywny ruch w godzinach porannych czy w porze obiadowej sprawiają, że płynny przepływ osób w budynku biurowym często bywa wyzwaniem. Nasz pakiet "Obiekty biurowe" to zestaw rozwiązań zapewniających mobilność na najwyższym poziomie.

   • Obiekty medyczne

    Pełen zakres dedykowanych funkcji i usług dla szpitali, klinik i placówek medycznych, dostosowanych do specyficznych potrzeb tego typu obiektów.

  • Opcje projektowe
   • Linea 800 SmartTouch

    Linea 800 SmartTouch to wyjątkowy panel operacyjny, który dodaje elegancji wystrojowi windy.

  • Nowe normy dźwigowe
 • Schody i chodniki ruchome
  • Schody ruchome
   • Schindler 9300

    Zaawansowane zabezpieczenia, energooszczędność oraz oszczędność miejsca sprawiają, że schody ruchome Schindler 9300 to idealne rozwiązanie do transportu osób w budynkach komercyjnych i obiektach użytku publicznego.

   • Schindler 9700

    Schody ruchome Schindler 9700 to rozwiązanie w zakresie mobilności idealne dla rozległych przestrzeni publicznych o dużym natężeniu ruchu, takich jak lotniska i dworce kolejowe.

  • Chodniki ruchome
  • Modernizacja
   • Pełna wymiana

    Wymień swoje stare urządzenia na nowe schody ruchome Schindler 9300 lub Schindler 9700 lub na ruchome chodniki Schindler 9500.

   • InTruss

    Schindler InTruss to innowacyjne rozwiązanie do modernizacji. Stare urządzenie jest wymieniane, a kratownica pozostaje na miejscu.

   • Pakiety

    W Schindler oferujemy rozwiązania modernizacyjne we wszystkich obszarach: bezpieczeństwa, zużycia energii i wyglądu.

 • Serwis i konserwacja
 • Kariera
  • Przegląd
  • Kim jesteśmy?
  • Dlaczego Schindler?
   • Certyfikat Top Employer

    W tym roku zostaliśmy certyfikowani jako Top Employer Poland oraz Europe. To ogromne wyróżnienie, a wszystko dzięki niesamowitemu zespołowi, który tworzy naszą wyjątkową kulturę organizacyjną.

   • Wynagrodzenie i benefity pozapłacowe

    Wynagrodzenia w Schindler odgrywają ważną rolę jako część ogólnego pakietu, który oferujemy naszym pracownikom, aby mieć pewność, że przyciągamy, zatrzymujemy i motywujemy najlepszych ludzi.

   • Szkolenia wewnętrzne

    By nasza misja bycia zaufanym partnerem dla Klienta mogła być stale realizowana potrzebujemy wysoce wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników.

   • Programy rozwojowe

    Naszą ambicją jest wspieranie pracowników w rozwoju zawodowym poprzez budowanie ścieżek karier zarówno w perspektywie lokalnej jak i międzynarodowej.

   • Program rozwoju kadry menadżerskiej

    Inwestujemy w rozwój kompetencji przywódczych i szczególną uwagą obejmujemy kardę kierowniczą.

  • Kogo szukamy?
   • Doświadczeni profesjonaliści

    Doświadczeni profesjonaliści sprawiają, że nasza firma serwisowa wind jest świetna!

   • Staże i praktyki

    Dołącz do programu staży w Schindler Polska! Czeka na Was sporo miejsc w różnych obszarach biznesu. Sprawdź i przekonaj się, że taka praca ma sens.

  • Oferty Pracy
 • Segmenty
 • Innowacje
 • Media
 • Referencje
 • O nas
 • Kontakt
Projektuj

Ogólne Warunki Korzystania

Ostatnia aktualizacja: Styczeń 2024 r

Podmiot zarządzający Stroną: Schindler Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 12A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000054199, NIP: 7810002069, kapitał zakładowy: 5.000.000,00 złotych.

Dziękujemy za odwiedzenie jednej ze stron internetowych Grupy Schindler („Strony”) należącej do Schindler Holding Ltd. i/lub jej podmiotów powiązanych („Schindler”) oraz za Twoje zainteresowanie produktami I usługami świadczonymi przez Schindler.

1. Wstęp

Zasady dostępu i korzystania ze Stron Schindler wynikają z niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania ze Strony Internetowej Schindler ("Ogólne Warunki"), Informacja o Polityce Prywatności Strony Internetowej Schindler, Informacja o plikach cookie Schindler oraz właściwych przepisów prawa.


2. Dostęp i akceptacja

2.1. Uzyskując dostęp i wyszukując Strony, akceptujesz Ogólne Warunki bez ograniczeń i zastrzeżeń. Możesz korzystać ze Stron jedynie pod warunkiem przestrzegania wszelkich znajdujących zastosowanie przepisów prawa oraz Ogólnych Warunków.

2.2. Jeżeli nie akceptujesz postanowień Ogólnych Warunków, zaprzestań dalszego korzystania ze Stron.

2.3. Schindler nie daje gwarancji, że Strony lub jakiekolwiek znajdujące się na nich treści, będą zawsze dostępne lub dostęp nie będzie do nich utrudniony.

2.4. Dostęp do naszych Stron jest udzielany tymczasowo. Jesteśmy uprawnieni do zawieszenia, wycofania, zaprzestania kontynuacji działania lub zmiany wszystkich lub niektórych elementów naszych Stron bez zawiadamiania o tym fakcie.

2.5. Nie ponosimy względem Ciebie odpowiedzialności, jeżeli nasze Strony są z jakichkolwiek przyczyn niedostępne w którykolwiek momencie i przez jakikolwiek czas.

2.6. Nie ponosimy odpowiedzialności również za informacje przekazywane za pośrednictwem Stron, jak również nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji prowadzonych za pośrednictwem drogi elektronicznej.


3. Cel istnienia Stron

3.1. Zawartość i dane publikowane na Stronach mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.

3.2. Informacje na temat produktów i usług mogą odnosić się do konkretnych regionów geograficznych i określonych rynków. Jednakże odniesienie się do danego produktu lub usługi na Stronach nie jest jednoznaczne z tym, że jest on lub będzie dostępny na Twoim obszarze.


4. Korzystanie przez Ciebie ze Stron

4.1. Możesz używać Stron jedynie dla celów zgodnych z prawem.

4.2. Zabronione jest używanie Stron:

 1. w jakikolwiek sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
 2. w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
 3. do celów związanych z wyrządzaniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;
 4. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania, używania lub ponownego używania treści niezgodnych z Ogólnymi Warunkami;
 5. do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
 6. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać funkcjonowaniu jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo Stron.

4.3. Zabronione jest podejmowanie prób uzyskania w sposób nieuprawniony dostępu do Strony, serwera, na którym strona jest przechowywana, komputera lub bazy danych związanych ze Stroną.

4.4. Zgadzasz się również:

 1. nie reprodukować, nie duplikować, nie kopiować i nie sprzedawać jakichkolwiek elementów naszych Stron z naruszeniem Ogólnych Warunków;
 2. nie uzyskiwać dostępu w sposób nieuprawniony, nie wpływać, nie uszkadzać oraz nie zakłócać działania jakiejkolwiek części naszych Stron, sprzętu lub sieci, gdzie przechowywane są nasze Strony, jakiegokolwiek oprogramowania używanego do obsługi naszych Stron lub jakiegokolwiek sprzętu, sieci lub oprogramowania, będących własnością lub używanych przez podmioty trzecie.

5. Brak ofert na Stronach

5.1. Informacje zawarte na Stronach nie stanowią oferty składanej przez Schindler w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

5.2. Schindler zastrzega sobie prawo do odrzucenia jakichkolwiek zapytań składanych na podstawie zawartości Stron, poczytywanych przez autora zapytania jako oferta.

5.3. Zamówienia na produkty Schindler nie mogą być składane na Stronach.


6. Brak odpowiedzialności

6.1. Jakakolwiek odpowiedzialność Schindler za szkody związane z dostępem lub korzystaniem ze Stron powstaje jedynie wówczas, gdy powstały one z winy umyślnej Schindler.

6.2. Schindler w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za, utracone korzyści, przewidywane oszczędności, utratę danych, naruszenie ciągłości działalności gospodarczej, utratę renomy, roszczenia osób trzecich, szkodę spowodowaną opóźnieniem albo za straty moralne.

6.3. Schindler w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy i inne oprogramowanie, przez dostęp do materiałów zawartych na Stronach lub ich pobieranie. Jeżeli decydujesz się na pobranie materiałów ze Stron, robisz to na własne ryzyko.


7. Brak gwarancji

7.1. Pomimo że Schindler podejmuje rozsądne starania, by zapewnić dokładność i aktualność zawartości, niewykluczone jest zaistnienie niedokładności lub błędów natury typograficznej. Zawartość i informacje na Stronach są udostępniane „jak są” i „w miarę dostępności”, bez składania jakichkolwiek gwarancji i oświadczeń.

7.2. Schindler wyklucza jakiekolwiek wyraźne lub domniemane gwarancje i oświadczenia, w tym również gwarancje wartości handlowej, przydatności do poszczególnych celów – w granicach, w jakich jest to możliwe na podstawie przepisów prawa.

7.3. W szczególności, Schindler wyklucza wyraźne i domniemane gwarancje i oświadczenia co do terminowości, dokładności, jakości, kompletności czy istnienia zawartości i informacji prezentowanych na Stronach.

7.4. W szczególności, Schindler wyklucza wyraźne i domniemane gwarancje i oświadczenia co do technicznej dostępności, dopasowania czy bezbłędności Stron.

7.5. W szczególności, Schindler wyklucza wyraźne i domniemane gwarancje i oświadczenia, w myśl których korzystanie przez Ciebie z zawartości i informacji prezentowanych na Stronach nie naruszy uprawnień podmiotów trzecich.


8. Prawa własności intelektualnej

8.1. Strony i ich zawartość chronione są przy pomocy praw autorskich oraz innych praw. Schindler jest właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnych przysługujących w odniesieniu do Stron lub ich zawartości. Utwory, znaki towarowe, loga, znaki usługowe i nazwy handlowe ukazywane na Stronach są zarejestrowane i chronione przez prawo autorskie i prawo traktatowe na całym świecie.

8.2. Posiadanie dostępu do Stron nie oznacza jednoczesnego przyznania prawa do kopiowania lub korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej przysługujących Schindler.

8.3. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie z zawartości, utworów lub informacji znajdujących się na Stronach i ich nieuprawniona reprodukcja, retransmisja lub inne użycie jakiegokolwiek elementu Strony, może naruszać prawa autorskie, prawa ochronne na znaki towarowe, prywatność i inne prawa Schindler lub podmiotów trzecich.

8.4. Zabronione jest wykorzystywanie zawartości Stron do celów komercyjnych bez licencji od Schindler lub naszych licencjodawców. Prośby o zgodę na reprodukcję i retransmisję można kierować na adres: stronawww.pl@schindler.com


9. Linki do innych stron internetowych

9.1. Strony mogą zawierać materiały podmiotów trzecich lub linki do innych stron internetowych. Schindler nie ma kontroli nad tymi stronami internetowymi i wchodząc na te strony, robisz to na własne ryzyko.

9.2. Linki do innych stron internetowych są udostępniane na Stronach jedynie dla Twojej informacji i wygody. Schindler nie sprawdza stron internetowych podmiotów trzecich i stron internetowych zawierających linki do Stron. Schindler nie odpowiada za zawartość tego typu stron internetowych i innych stron połączonych przy pomocy linków ze Stronami.

9.3. Schindler nie odpowiada za dostępność zewnętrznych stron internetowych i ich zasoby oraz nie potwierdza i nie odpowiada za żadną z treści, produkty lub inne materiały dostępne na takich stronach internetowych. Framing, deep-linking, scraping i inne podobne procesy są zakazane i Schindler nie ponosi za nie odpowiedzialności.

9.4. Więcej informacji można uzyskać zapoznając się z Informacja o Polityce Prywatności Strony Internetowej Schindler.


10. Informacja o Polityce Prywatności Strony Internetowej Schindler

Internet jest otwartą siecią, do której dostęp może mieć każdy, co czyni go przestrzenią o ograniczonym stopniu bezpieczeństwa. Zważywszy na panujące standardy w zakresie ochrony danych osobowych, Schindler wdraża Informacja o Polityce Prywatności Strony Internetowej Schindler, do której dostęp uzyskasz, klikając w następujący link: Informacja o Polityce Prywatności.


11. Informacja o plikach cookie Schindler

Zbieramy informacje o korzystaniu przez Ciebie ze Stron przy pomocy Ciasteczek. Więcej informacji zdobędziesz, zapoznając się z Informacja o plikach cookie, do której dostęp uzyskasz, klikając w następujący link: Informacja o plikach cookie.


12. Szczególne warunki korzystania

Dostęp lub używanie niektórych części Stron może podlegać szczególnym zasadom. W wypadku konfliktu, szczególne zasady będą stosowane z pierwszeństwem przed Ogólnymi Warunkami.


13. Zmiany Ogólnych Warunków

Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, modyfikacji, uzupełniania lub usuwania treści z Ogólnych Warunków w terminie i w zakresie będącym przedmiotem naszego swobodnego uznania. Wyrażasz zgodę na związanie zmodyfikowanymi Ogólnymi Warunkami przez dalsze korzystanie ze Stron.


14. Konsekwencje naruszenia

14.1. W razie powzięcia przez nas wiadomości o naruszeniu przez Ciebie postanowień Ogólnych Warunków, możemy natychmiast wdrożyć działania naprawcze, włączając w to uniemożliwienie dostępu do usług oferowanych przez Schindler, a także usunięcie jakichkolwiek udostępnionych przez Ciebie na Stronach informacji, danych i treści – w każdym momencie, w dowolnym zakresie i bez zawiadomienia.

14.2. Jeżeli w wyniku dokonanego przez Ciebie naruszenia doznamy szkody, będziemy uprawnieni do domagania się od Ciebie odszkodowania.


15. Prawo właściwe i jurysdykcja

15.1. Wszelkie kwestie związane z używaniem Stron i wynikłe spory polegać będą wyłącznie prawu polskiemu.

15.2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, wyłączna właściwość przysługuje sądowi właściwemu dla siedziby „Schindler Polska” Sp. z o.o. Zastrzeżenie to nie dotyczy spraw o których mowa w ust. 1 wynikłych ze sporów z konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.


16. Jak nawiązać z nami kontakt?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi odnoszące się do Ogólnych Warunków, skontaktuj się z nami przy użyciu:

Adres: Schindler Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 12A, 02-676 Warszawa
Numeru telefonu: +48 22 54 92 100
Adresu e-mail: stronawww.pl@schindler.com